Het verschil tussen een lening aangaan en een hypotheek verhogen

Lening aangaan of hypotheek verhogen?

Wanneer mensen extra geld nodig hebben voor grote uitgaven zoals een verbouwing, een nieuwe auto of het aflossen van schulden, zijn er verschillende opties om dit te financieren. Twee veel voorkomende mogelijkheden zijn het verhogen van een bestaande hypotheek of het aanvragen van een tweede hypotheek. Hier lees je alles over het verschil tussen een lening en een hypotheek verhogen en de specifieke situatie van een tweede hypotheek voor een verbouwing of andere doeleinden.

Het verschil tussen een lening en een hypotheek

Een lening is een financieel product waarbij een kredietverstrekker geld leent aan een persoon of bedrijf. De lening wordt meestal terugbetaald in termijnen over een afgesproken periode, inclusief rente en eventuele andere kosten. Leningen kunnen zowel ongedekt (zonder onderpand) als beveiligd (met onderpand) zijn.

Een hypotheek is een lening specifiek bedoeld voor de aankoop van onroerend goed, zoals een huis. De lening wordt beveiligd door het onroerend goed zelf, dat dient als onderpand. Als de lener niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan de geldschieter het onderpand verkopen om de schuld te voldoen.

Het verhogen van een hypotheek

Het verhogen van een hypotheek betekent dat de bestaande hypotheek wordt uitgebreid om extra geld vrij te maken. Het verhoogde bedrag wordt toegevoegd aan de bestaande schuld op het huis en moet worden terugbetaald over een langere periode.

Voordelen van het verhogen van een hypotheek:

  • Lagere rentevoet: Hypotheken hebben meestal lagere rentetarieven dan persoonlijke leningen, waardoor het verhogen van een hypotheek voordeliger kan zijn.
  • Langere looptijd: Het verhogen van een hypotheek biedt de mogelijkheid om de extra schuld over een langere periode terug te betalen, waardoor de maandelijkse lasten lager kunnen zijn.
  • Renteaftrek: In sommige gevallen kunnen hypotheekrente en hypotheekverhogingen fiscaal aftrekbaar zijn, waardoor de belastingdruk kan worden verlaagd.

Een tweede hypotheek voor een verbouwing of iets anders

Een tweede hypotheek kan worden gebruikt om een verbouwing voort te zetten of te financieren. Het stelt huiseigenaren in staat om de waarde van hun woning te benutten en de benodigde middelen te verkrijgen om renovaties uit te voeren.

Andere doeleinden van een tweede hypotheek

  • Schulden consolideren: Een tweede hypotheek kan worden gebruikt om bestaande schulden, zoals creditcardschulden of persoonlijke leningen, af te lossen. Dit kan gunstig zijn omdat hypotheekrentes doorgaans lager zijn dan de rentetarieven op andere vormen van schulden.
  • Grote aankopen: Een tweede hypotheek kan ook worden overwogen voor grote aankopen, zoals de aanschaf van een auto of het financieren van een langverwachte vakantie. Het voordeel hierbij is dat de rentetarieven over het algemeen lager zijn dan die van persoonlijke leningen.

Overwegingen bij het aanvragen van een tweede hypotheek

Kosten en voorwaarden

  • Rentetarieven: Het is belangrijk om de rentetarieven en voorwaarden van de tweede hypotheek te vergelijken met die van andere financieringsmogelijkheden.
  • Bijkomende kosten: Het aanvragen van een tweede hypotheek brengt vaak extra kosten met zich mee, zoals administratiekosten, taxatiekosten en notariskosten. Het is essentieel om deze kosten in overweging te nemen bij het evalueren van de totale kosten van de financiering.

Risico’s en consequenties

  • Verhoogde schuld: Een tweede hypotheek resulteert in een hogere totale schuld op het huis. Het is belangrijk om de financiële draagkracht en het vermogen om de extra lasten op lange termijn te dragen zorgvuldig te beoordelen.
  • Risico van gedwongen verkoop: Als de lener niet in staat is om aan de betalingsverplichtingen van de tweede hypotheek te voldoen, kan dit leiden tot gedwongen verkoop van het onroerend goed.

Bronnen: